Winkelwagentje

1 Algemeen
1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot online bestellingen tussen Shapewear Europe B.V. en de klant.
1.2 Shapewear Europe B.V. heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.
1.3 Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich, zonder voorbehoud, akkoord met de algemene leveringsvoorwaarden.


2 Prijzen en Aanbiedingen

2.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW. Verzendkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.
2.2 Shapewear Europe B.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van zet-, typ- en/of programmeer- of programmafouten in haar website. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
2.3 Aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt en gedurende de daarvoor aangegeven looptijd.

3 Betaling (zie voor uitleg ook onze FAQ)
3.1 Betaling vindt plaats via de betalingsmethoden die worden aangeboden op de website.
U kunt hier kiezen uit de volgende betaalmethoden:
a) Betaling vooruit (overboeking) via overboeking per bank of giro.
b) iDeal: als u telebankiert bij de Rabobank, ABN AMRO of ING (Postbank), kunt u op deze manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen.3.2 Betaling van de bestelling geschiedt altijd geheel vooraf. De bestelling wordt pas verzonden zodra de betaling volledig is voldaan.
3.3 Wanneer de betaling niet binnen 8 dagen is voldaan, zal de bestelling worden geannuleerd.3.4 De verwerking van de betalingen zal verlopen via ICEPAY.

4 Verzendkosten
4.1 De verzendkosten bedragen € 7,50 per bestelling, ongeacht de grootte van de bestelling. 
4.2 Bij ruilen/ retourneren zijn de verzendkosten van het terugsturen van deze artikelen voor eigen rekening van de klant.
4.3 Bij een ruiling zal Shapewear Europe B.V. eenmalig de verzendkosten op zich nemen van het opnieuw te versturen artikel.

5 Levering
5.1 Shapewear Europe B.V. besteedt het thuisbezorgen van de bestellingen uit aan TNT Post.Bestellingen worden via TNT verzonden en zijn traceerbaar in dit systeem.
5.2 Shapewear Europe B.V. streeft ernaar om bestellingen binnen 1 à 2 werkdagen, na ontvangst van de betaling, te versturen. (zie 5.5)
5.3 Shapewear Europe B.V. zal al het mogelijke doen om geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen. De klant heeft in dat geval het recht om de resterende bestelling schriftelijk of mondeling te annuleren.
Shapewear Europe B.V. heeft een gerechtelijke leveringstermijn van 30 dagen. Wanneer de klant de bestelling binnen deze termijn niet heeft ontvangen, kan deze de koop kosteloos ontbinden.
5.4 Shapewear Europe B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u mocht lijden doordat de bestelling is afgeleverd op een door de klant foutief opgegeven woonadres.
5.5 Let op; Bestellingen betaald met CreditCard, Pay Pal, IDEAL of Mistercash voor 16:15 op werkdagen worden direct verwerkt en kunnen niet meer achteraf gewijzigd worden.
Bij betaling met een overboeking, verzending binnen 1 werkdag, nadat de betaling is bijgeschreven.

6 Annuleren
6.1 Het is mogelijk een bestelling te annuleren, indien dit binnen 24 uur gebeurt nadat de bestelling is geplaatst en mits de bestelling nog niet is verstuurd. U kunt deze annulering doorgeven per mail of telefonisch.
6.2 Bij het annuleren van een betaalde bestelling of een artikel uit een bestelling worden de volgende administratiekosten in rekening gebracht bij de klant:
a) € 0,50 bij het annuleren van een artikel uit een bestelling.
b) € 1,00 bij het annuleren van een gehele bestelling.

Niet betaalde bestellingen kunnen kosteloos binnen 24 uur worden geannuleerd.

7 Ruilen en Retourneren
7.1 Wanneer een artikel niet aan uw verwachting voldoet dan bestaat de mogelijkheid om het artikel te ruilen of te retourneren, maar alleen ongebruikte en ongedragen artikelen, in originele verpakking, kunnen geretourneerd worden.
7.2 De portokosten alsmede het verzendrisico voor retourzending zijn voor eigen rekening van de klant.
7.3 Artikelen, welke zijn afgeprijsd met 45% korting of meer, kunnen niet geruild/geretourneerd worden.
7.4 Voor retourneringen en/of ruilingen gelden de volgende voorwaarden:
a) Na bezorging van uw bestelling heeft u 14 werkdagen de tijd om de artikelen te ruilen of te retourneren. Na afloop van deze termijn kan de koop niet meer ontbonden worden en is definitief.
b) De goederen dienen in originele staat te zijn, d.w.z. ongedragen, met aangehecht artikelkaartje en in een degelijke verpakking teruggestuurd te worden. Indien het artikelkaartje niet meer aanwezig is, zijn wij genoodzaakt om 25% van het aankoopbedrag in te houden.
c) De retourbon dient volledig ingevuld meegezonden te worden met uw retourzending.
De retourbon kunt u hier downloaden en printen.
d) Onvoldoende of niet gefrankeerde retourzendingen worden door ons niet aangenomen, ongeacht de reden van het retoursturen.
e) Bij ruiling van een artikel neemt Shapewear Europe B.V. eenmalig de verzendkosten van het opnieuw te versturen artikel voor haar rekening.
f) Bij retourneren (ontbinding koop van 1 of meerdere artikelen) zal het retour te ontvangen bedrag (excl. verzendkosten) binnen 30 dagen aan u overgemaakt worden of zoveel mogelijk eerder.

RETOURADRES: Shapewear Europe B.V. - Handelsweg 18g - 1619 BJ - Andijk.

8 Voorraad
8.1 Shapewear Europe B.V. streeft ernaar alle producten uit voorraad  te leveren. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is of dat het is uitverkocht. U wordt hiervan door ons z.s.m. op de hoogte gebracht. In dit geval heeft de klant het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Shapewear Europe B.V. zal in dit geval voor terugbetaling zorgdragen.

9 Garantie en Aansprakelijkheid
9.1 Shapewear Europe B.V. garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
9.2 De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 1 maand na levering.
9.3 Als bewijs met betrekking tot de garantie ontvangt u van Shapewear Europe B.V. een aankoopbewijs.
9.4 Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Shapewear Europe B.V. de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door u, naar keuze van Shapewear Europe B.V. vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt u zich reeds nu de vervangen zaak aan Shapewear Europe B.V. te retourneren en het eigendom daarover aan Shapewear Europe B.V. te verschaffen.
9.5 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Shapewear Europe B.V. u of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
9.6 Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Shapewear Europe B.V. niet aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.
9.7 Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet uw garantieaanspraken uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan u is verkocht en geleverd.
9.8 Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Shapewear Europe B.V. beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van het aankoopbedrag.
9.9 Onverminderd het bovenstaande is Shapewear Europe B.V. niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de klant.
10. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Shapewear Europe B.V. zijn ondergeschikten

10 Privacy
Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Shapewear Europe B.V.
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst, het voeren van een verantwoord klantenbeheer, risicobeheer en voor marketingdoeleinden.
Wij verstrekken geen gegevens aan derden die uw persoonlijke levenssfeer aantasten.
Indien u van ons geen commerciële aanbiedingen meer wenst te ontvangen, kunt u dit per e-mail aan ons bevestigen.

11 Copyright beeld- en tekstmateriaal
Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming, tekst- en/of beeldmateriaal te kopiëren, op te slaan, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding zal een juridische procedure gevolgd worden.
Vragen, klachten en opmerkingen:

U kunt contact opnemen:

Shapewear Europe B.V.
Handelsweg 18g
1619 BJ Andijk
Nederland
Tel +31 (0)228-593359
info@shapewear.nl

KvK. 50586548
BTW-nummer: NL822822957B01
Bankrekeningnummer: 1206.67.444 t.n.v. Shapewear Europe B.V.
Rabobank Westfriesland-Oost
IBANnummer: NL07RABO01206.67.444

Swift adres (ook wel BIC code genoemd) is RABONL2U

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij KvK te Alkmaar.

 

shapewearformen.be © 2024    |   Algemene voorwaarden    |   Disclaimer    |   Privacy verklaring    |   0228-593359    |   E-mail